Πρόταση Ευέλικτης Μάθησης για ενήλικες με χαμηλά προσόντα

Του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία – EaSI, σχετικής με την υποστήριξη της ανάπτυξης εξατομικευμένης μάθησης, στο πεδίο των διαδρομών αναβάθμισης δεξιοτήτων

Ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ, σύμφωνα με την τοπική ζήτηση

Διαμόρφωση σπονδυλωτών προγραμμάτων κατάρτισης

Εξατομικευμένη προσφορά μάθησης βασισμένη σε αξιολόγηση δεξιοτήτων

Πληροφορίες για το REFLEX

Το έργο χρηματοδοτείται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και την εφαρμογή τοπικά ευέλικτης μάθησης για άτομα που αναζητούν εργασία, με έμφαση στα άτομα με χαμηλές δεξιότητες.

Συντονιστής εταίρος του έργου «REFLEX» είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και εταίροι είναι το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), και το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ).

Η Δράση

Ο βασικός στόχος του έργου «REFLEX» είναι να διευρύνει και να εμπλουτίσει την κλίμακα και το εύρος των υφιστάμενων εξατομικευμένων παρεμβάσεων παροχής μάθησης για ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης χαμηλών προσόντων, προκειμένου να καλύψει συγκεκριμένη ομάδα στόχο χαμηλών δεξιοτήτων/χαμηλών προσόντων, η οποία αφορά:

E

την ηλικιακή ομάδα 30-44

E

τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Ελλάδας & Στερεάς Ελλάδας

Συνεργασία

Εκδηλώσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Αναβάθμιση Δεξιοτήτων των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα: Η εμπειρία από την Δράση “EaSI-REFLEX”.

ΗΜΕΡΙΔΑ

Αναβάθμιση Δεξιοτήτων των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα: Διδάγματα από την Δράση “EaSI-REFLEX”.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2 + 13 =