Εκδηλώσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στο πλαίσιο της Δράσης REFLEX – “REcommending FLEXible learning for low-skills adults – Πρόταση ευέλικτης μάθησης για ενήλικες με χαμηλά προσόντα”, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, διοργάνωσε Διαδικτυακό Εργαστήριο, την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να γνωστοποιηθούν οι στόχοι και το περιεχόμενο της Δράσης REFLEX και να αναδειχθούν κυρίαρχα ζητήματα για την αναβάθμιση δεξιοτήτων των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες από την υλοποίηση της Δράσης και τοποθετήθηκαν συμμετέχοντες στο εργαστήριο.

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο.

ΗΜΕΡΙΔΑ

Στο πλαίσιο της Δράσης REFLEX – “REcommending FLEXible learning for low-skilled adults Πρόταση ευέλικτης μάθησης για ενήλικες με χαμηλά προσόντα”, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης διοργάνωσε Διαδικτυακή Ημερίδα, την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.

Επιδίωξη της εκδήλωσης ήταν να γνωστοποιηθούν τα διδάγματα από την υλοποίηση της Δράσης, ώστε να αποτελέσουν μοχλό προώθησης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα στο πεδίο της εθνικής πολιτικής.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα μελέτης αναγκών των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη – Δυτική Ελλάδα – Στερεά Ελλάδα) για βασικές και επαγγελματικές δεξιότητες, καθώς και τα συμπεράσματα της εξωτερικής αξιολόγησης της Δράσης.

Μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο.